Poradnictwo rodzinne

Wspólnota Krwi Chrystusa

Schola

Koło przyjaciół Radia Maryja

Żywy Różaniec

Ministranci

Siostry Orionistki

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Duszpasterze

Ulice należące do parafii

„Tylko Miłość zbawi świat” ( św. Alojzy Orione)

 

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek założone zostało 29 czerwca 1915 r. w Tortonie we Włoszech przez św. Alojzego Orione. Charyzmatem Sióstr Orionistek  jest pełnienie miłosierdzia wobec potrzebujących, biorąc pod uwagę szczególnie potrzeby ludzi ubogich, nie tylko materialnie, ale i duchowo, by „odnowić wszystko w Chrystusie”. Obecność Sióstr Orionistek w Kole datuje się od 1965 roku. Siostry początkowo zamieszkały w domu parafialnym przy kolskiej farze i podjęły prace jako katechetki i zakrystianki. W 1979 roku zgromadzenie utworzyło w Kole  drugą placówkę o charakterze katechetycznym na terenie parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Siostry katechizowały w przyparafialnych punktach katechetycznych a od przywrócenia nauczania religii w szkołach w 1990 r. zaczęły nauczać w szkołach podstawowych na terenie miasta. Jednocześnie prowadziły przy parafii grupy młodzieżowe  i dziecięce. W swojej pracy katechetycznej siostry zetknęły się z problemem ludzi samotnych, chorych, opuszczonych  w podeszłym wieku. Z myślą o nich władze zakonne podjęły decyzję  o wybudowaniu w Kole na skrzyżowaniu ulic PCK i Blizna Domu Pomocy Społecznej (DPS). Oficjalnego otwarcia i poświęcenia Domu dokonał 29 czerwca 1993 r.  Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski  w obecności Księdza Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego (Orionisty)   wieloletniego sekretarza Episkopatu Polski  i Biskupa Włocławskiego Bronisława Dembowskiego.                                         

 

W uroczystościach wzięła udział Matka generalna Sióstr Orionistek Siostra Maria Ortensia Turati, przedstawiciele  władz zakonnych, wojewódzkich i miejskich, licznie zgromadzone siostry  i mieszkańcy Koła. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi  pielęgnacyjno – opiekuńcze dla 53 osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych. Od 1 kwietnia 2009 r. siostry Orionistki prowadzą również  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pallium”, by zapewnić opiekę pielęgniarską dla  podopiecznych  w DPS       i  w środowisku. Obecnie w Kole są dwie wspólnoty.

 

Dom Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek

ul. Blizna 55

62-600 Koło

Tel. 63 272 29 77,  kom. 605 094 013

Fax. 63 261 08 74

mail: dps-zgr@wp.pl

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Usługi Pielęgniarskie “Pallium”

ul. Blizna 55

62-600 Koło

Tel. 603 056 226

Tel./Fax. 63 261 07 19

 

Siostry Orionistki – Dom Katechetyczny

ul. Blizna 55a

62-600 Koło

Tel. 63 272 28 95

mail: siostry.katechetki.kolo@wp.pl

 

Interesujące linki:

www.orionistki.pl

www.dps-orione.domypomocy.pl

MENU

Obserwuj nas na facebook'u