MENU

Poradnictwo rodzinne

Wspólnota Krwi Chrystusa

Schola

Koło przyjaciół Radia Maryja

Żywy Różaniec

Ministranci

Siostry Orionistki

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Duszpasterze

Ulice należące do parafii

Wkrótce uzupełnimy brakujące informacje, we wszystkich, poniższych zakładkach.

HISTORIA PARAFII

 

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole powstała z podziału parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole, w związku z rozbudową miasta w kierunku północnym. Miało to związek z powstającymi zakładami pracy, które budowały bloki mieszkalne dla swoich pracowników. Od dawna przy skrzyżowaniu dwóch dróg biegnących przez dwie wsie: Miodową i Blizną stała kapliczka poświęcona Matce Bożej Częstochowskiej. Po wojnie została odbudowana i stopniowo zaczęto odprawiać przy niej nabożeństwa.

 

W miarę potrzeby nabożeństwa odbywały się systematycznie, a sama kapliczka była odbudowywana, by można było katechizować dzieci i młodzież, odprawiać nabożeństwa dla większej liczby uczestników. Zachodziła konieczność budowy nowego kościoła. Zezwolenia napotykały na opór władz komunistycznych, ale wysiłek i upór ówczesnego proboszcza i dziekana kolskiego, Ks. Serafina Opałki, doprowadziły do wybudowania na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. kościoła systemem gospodarczym przy niemałym wkładzie pracy parafian. Projekt wykonał architekt inż. Aleksander Holas z Poznania. Kościół w stanie surowym przekazano nowo utworzonej parafii w 1982 r. Pierwszym proboszczem parafii był Ks. Stanisław Matczak. Następny proboszcz, Ks. Janusz Ogrodowczyk, podjął się w 1987 r. rozbudowy świątyni. W latach 2003-2009 wymieniono sufit i położono posadzkę w rozbudowanej części kościoła. 26 sierpnia 2007 r. bp Wiesław Alojzy Mering konsekrował świątynię.

 

Po 27 latach sprawowania funkcji proboszcza, z dniem 30 czerwca 2014 roku, Ks. Prałat Janusz Ogrodowczyk przeszedł na zasłużoną emeryturę, a nowym proboszczem został ustanowiony zgodnie z wolą Księdza Biskupa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa, Ks. Kanonik Władysław Waszak, który przy współpracy parafian podjął w roku 2015 remont dachu i wnętrza świątyni.

 

Kaplice: kaplica zakonna w domu sióstr katechetek; ul. Blizna 55; kaplica zakonna pw. Miłosierdzia Bożego w Domu Pomocy Sióstr Orionistek, ul. Blizna 55c;

Krzyż: Koło - ul. Włocławska

Figury Matki Bożej: ul. Blizna 51 (odbud. 1947), ul. 20 Stycznia 16.

Figura Serca Pana Jezusa, ul. Towarowa (na terenie zakładu WIPASZ)

Obserwuj nas na facebook'u